DE RODE DRAAD


Figuratieve beeldende kunst gaat over het afbeelden van de werkelijkheid. Beeldende kunsten, waarin herkenbare figuren en onderwerpen worden getoond.

Wel zijn er verschillen in de mate van verbeelding: meer of minder realistisch, fantasievol of zelfs conceptueel.

Qua techniek zijn er verschillen in uitvoering, zoals meer of minder losjes of fijn geschilderd, impressief of expressief. Soms vallen inhoud en techniek samen, soms niet. Men kan deze schilderstijlen zien als persoonlijke of collectieve ontwikkeling, maar evengoed als variaties binnen de figuratieve kunst of als richtingenstrijd.~De verschillende stromingen zijn in de kern historisch bepaald, maar anno 2019 kenmerkt het figuratieve beeldende werk zich vooral door eclecticisme.

Kunstenaars gebruiken elementen uit meerdere stromingen en stijlen door elkaar. Het indelen van figuratieve kunst blijft dan ook arbitrair, zoals de expositie laat zien.~Hoe dan ook, vandaag de dag bestaat er een grote variëteit aan figuratieve beeldende kunst. Mede daardoor is er sprake van een zeker reveil.~‘De Rode Draad’ wil hiervan een bescheiden overzicht bieden. Aan de hand van het werk van collega-schilders, allen AKKA-leden, en enkele eigen schilderijen toont Klaas Koops de verschillende stromingen en stijlen binnen de huidige figuratieve kunst, gerelateerd aan zijn eigen ontwikkeling tot quasirealist. Vijf door hem ingebrachte ‘voorbeeldschilderijen’ vormen daarbij letterlijk en figuurlijk de rode draad van de expositie. Iedere zaalruimte heeft zo een eigen sfeer. Deze zouden met enige fantasie ‘Spiegel’, ‘Fijn’, ‘Indruk’, ‘Duiding’ en ‘Magie’ kunnen worden genoemd.

Koops heeft in 2011 zijn opleiding afgerond aan de Klassieke Academie. Hij werkt en woont in Schipborg. Tevens is hij initiatiefnemer en voorzitter van de schildersgroep De QuasiRealisten en voorzitter van de Expositiecommissie van het Kunstlievend Genootschap Pictura. Hij is ook secretaris van het bestuur. Koops exposeerde onder andere in Museum de Buitenplaats, Galerie Bonnard, Stedelijk Museum Appingedam, Kunsthuis Secretarie Meppel, Pictura Groningen, Pulchri Studio Den Haag, Ikonenmuseum Kampen, Jheronimus Bosch Art Centre, Museum Thijnhof en Galerie DSG.

Bijna vijftien jaar is de Klassieke Academie voor Schilderkunst in Groningen bezig om in vijf jaar op een meer klassieke wijze kunstschilders op te leiden. Ook beeldhouwers hebben er hun opleiding afgerond aan de inmiddels opgeheven Klassieke Academie voor Beeldhouwkunst. De afgestudeerden van de opleidingen hebben zich in 2016 georganiseerd in AKKA, Alumnivereniging Kunstenaars Klassieke Academie. Het doel van deze groep is om de leden te ondersteunen, een stimulerend platform te bieden en hun kunst onder de aandacht te brengen van een groot publiek. AKKA kent inmiddels rond de 90 leden.

De opening van de expositie is zondag 20 oktober 2019 om 15.00 uur door Stefanie Horneman-Ottens, bestuursvoorzitter en algemeen coördinator van de Klassieke Academie.

Op zondag 27 oktober en zondag 1 december wordt er om 15.00 uur een rondleiding verzorgd. U kunt zich daarvoor opgeven bij de Pictura via info@pictura-groningen.nl of 050 312 29 53.

Ter gelegenheid van de expositie De Rode Draad komt een boekje over het beeldende en literaire werk van Klaas Koops uit: ‘Constructieve suggesties’. ~ Koops wordt in oktober 2019 70 jaar. Ter gelegenheid daarvan biedt het Fonds Koops-Oussoren de leden van kunstenaarsvereniging AKKA een expositie aan. AKKA feliciteert tevens Pictura, uit respect voor reputatie die het Kunstlievend Genootschap gedurende bijna twee eeuwen heeft opgebouwd met het presenteren van beeldende kunst in Noord-Nederland. AKKA draagt dan ook met genoegen bij aan de exploitatie van deze expositie.

De deelnemende kunstschilders zijn: Roel Alkema / Martha Asman / Marleen Bakker / Maja van Berkestijn / Julia Dake / Marja Dijkstra / Saskia Dingelstad / Esti Dudok van Heel / Susan Ekkel / Mineke Gravers / Abel Groenewold / Franca Hiddink / Jeanette Jipping / Klaas Koops / Margriet Kroeze / Erna Kroezen / Marieke Laverman / Bas Nijenhuis / Annelies Reuter / Tatiana Schra / Trijntje Sporrel / Marianne ter Maten / Peter Tholen / Aaltje van der Velde / Sara van Epenhuysen / Carolien van Olphen / Gerrit Velthuis / Hana Vendlova / Maya Vlaanderen / Péta Vlieger / Antoinette Vunderink / Marianne Wilkens / Koosje Zomer

De deelnemende beeldhouwers zijn: Elise d’Hont / Mieke Heitling / Ine Hoejenbos / Machteld Kee / Cindy Sprokel / Jacomijn Steen

__________________________________________________________________________